top of page
HVEM ER JEG
HVA KAN JEG GJØRE
KONTAKT MEG

Jeg er utdannet barnevernspedagog og har jobbet innenfor dette fagfeltet siden 1992. 

Jeg har lang erfaring i flyktningarbeid i Norge, samt å jobbe med barn, unge og familier som er i en vanskelig situasjon. Min erfaring er at mange minoritetsfamilier strever både med tilpasning i nærområdet, barneoppdragelse og å forstå det norske systemet.

Min erfaring har jeg fra kommunalt barnevern, flyktningtjeneste og voksenopplæring. Har også erfaring fra miljøterapi i institusjoner for ungdom, flyktningemottak og enslig mindreårige mottak. 

De siste 16 årene har jeg arbeidet med minoritetsbarn og deres familier, som trengte ekstra støtte og veiledning. Både gjennom kommunal barneverntjeneste, flyktningtjeneste, ordinære mottak og enslig mindreårige mottak.

Jeg ønsker å være et supplement til barneverntjenester og flyktningtjenester.

 

Jeg kan bidra til en positiv endring i familier ut fra et minoritets-perspektiv:

1. Gi råd og veiledning. 

2. Følge opp familien i sårbare        perioder. 

3. Bosettingsbistand.

4. Gjennomføre undersøkelser,        observasjoner og kartlegging.

5. Gjennom tillit- og relasjonsbygging anbefale endringer som kan gjøre hverdagen lettere for barna og familien. 

6. Konsulentbistand ut fra ønsket behov.

Tilbudene kan være et supplement til barneverntjenestens hjelpetiltak og flyktningkontorets oppfølging.

Kontakt meg for uforpliktende samtale

 

 

TELEFON:

412 30 242

E-POST:

wenche.skarheim@minoritetshjelpen.no

FINN MEG PÅ FACEBOOK:

  • White Facebook Icon
bottom of page