top of page
OM MEG
UTDANNING/KURS
ARBEIDSERFARING

Jeg bor i Saltdal kommune, men har min arbeidsplass over hele landet.

Jeg er utdannet barnevernspedagog og har jobbet innenfor dette fagfeltet siden 1992, både innenfor miljøterapeutisk arbeid og psykiatri med barn og unge. Har jobbet med flyktninger i 16 år i barnevern-tjenesten, flyktningtjenesten, asylmottak og mottak for enslige mindreårige

 

I tillegg har jeg grunnfag i psykologi, sosialantropologi, videreutdanning i sosialt arbeid, barnevern i minoritetsperspektiv, coaching og barne- og ungdomsvern med klinisk fordypning i miljøterapi. Jeg er i tillegg ICDP sertifisert veiledere (International Child Development Program).

Utdanning

2008-2012 Høgskolen i Oslo Barnevern i minoritetsperspektiv
 

1998-1998 Universitetet Trondheim Sosialt arbeidsteori
 

1996-1998 Høgskolen i Sør-Trøndelag Videreutdanning Barne- og ungdomsvern med klinisk fordypning i miljøterapi
 

1989-1992 Sosialhøgskolen i Trondheim Barnevernspedagogutdanning
 

1987-1988 Universitetet Trondheim Sosialantropologi grunnfag
 

1986-1987 Universitetet i Trondheim Psykologi grunnfag
 

1986-1986 Universitetet Trondheim Ex.phil/antropologi
 

1986‑1986 Elen Ofstads skole Tegning/form/farge
 

1979‑ 1982 Melbu videregående skole Helse- og sosialfag/hjelpepleier


Kurs/sertifisering

2010 ‑ Bufetat ICDP- veiledning

2003 ‑ Handelshøyskolen BI Oslo coaching/ledelse.  Selvledelse, team og teamutvikling, rollen som coach, lederens verktøykasse og jeg som leder


Språkkunnskaper
Engelsk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Lang erfaring i bruk av tolk

Arbeidserfaring

2015-2017 Mottaksdriftnor Mottaksleder/koordinator
Har jobbet som mottaksleder og faglig koordinator for tre mottak for enslige mindreårige

 

2012-2015 Fauske kommune

Enhetsleder ved integreringsenheten, flyktningtjenesten  og voksenpedagogisk senter
 

2006-2012 Fauske kommune Barnevernkurator barneverntjenesten
 

2002-2006 Hero mottak og kompetanse, Mottaksleder for asylmottak på Rognan. Var med å starte opp mottaket, samt en flerkulturell barnehage ved mottaket
 

2001‑2002 Hoff Eiendomsdrift

Barnefaglig ansvarlig, Bodø mottak
 

1998-2001 Ribo 

Miljøterapeut, prosjekt med utsatt ungdom 

1994-1998 Nordland fylkeskommune Miljøterapeut

Avdelingsleder ved hybelhus tilrettelagt botilbud for Saltdal videregående skole
 

1994-1994 Fauske kommune

Feltarbeider i utekontakten
 

1992-1993 Saltdal kommune

Prosjektleder for oppvekstmiljøprosjekt finansiert av Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune
 

1990-1992 Trondheim kommune Hjelpepleier for funksjonshemmede med arbeidssted i deres hjemmemiljø
 

1984-1990 Halsetheimen

Hjelpepleier


1984-1985 Halsetheimen

Ass. avdelingleder
 

1983-1984 Bjerkely skole og behandlingshjem Miljøarbeider. Jobbet på skole og i hjemmet med en døvblind gutt i sitt hjemmemiljø med tegnspråk
 

1982-1983 Åsgård psykiatrisk sykehus Hjelpepleier
 

1982-1982 Vensmoen hjem for funksjonshemmede 

Hjelpepleier
 

1981 Vensmoen hjem for funksjonshemmede

Pleiemedhjelper

bottom of page