top of page

HVA KAN JEG BIDRA MED

Jeg ønsker å være et supplement til barneverntjenester og flyktningtjenester.

Jeg ønsker å bidra til en positiv endring i familier ut fra et minoritetsperspektiv.

Tilbudene kan være et supplement til barneverntjenestens hjelpetiltak og flyktningtjenestens oppfølging. ICDP er et viktig arbeidsredskap. 

Tilbudene kan være:

1. Gi råd og veileding 

 

2. Følge opp familien i sårbare perioder 

 

3. Bosettingsbistand

 

4. Gjennomføre undersøkelse, observasjon og kartlegging

 

5. Gjennom tillit- og relasjonsbygging anbefale endringer som kan gjøre hverdagen lettere for barna og familien.  

6. Konsulentbistand ut fra ønsket behov.

Jeg har mulighet å være sammen med familien over tid, lære dem å kjenne, kartlegge og foreslå tiltak. Oppfølging vil være fra 1-3 måneder.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og vi finner ut sammen om jeg kan bidra med noe i i en familie.

TIDLIGERE ERFARINGER

Jeg har lang erfaring i å jobbe med minoriteter i Norge, samt å jobbe med barn, unge og familier som er i en vanskelig situasjon.

 

Minoritetsfamilier kan streve både med tilpasning i nærområdet, barneoppdragelse og å forstå det norske systemet.

 

Kultursensitiv kompetanse er en kompetanse jeg har opparbeidet meg over tid og mitt interessefelt ligger i fagområdet minoritetsbarn og deres familier i integreringsprosessen og positiv barneoppdragelse.

Min erfaring tilsier at endring kommer når folk opplever tillit og trygghet i hverdagen. Tidlig innsats for barn og familier som strever er nøkkelen til en en god hverdag og en positiv utvikling både innen familien og i nærmiljøet.

 

 

bottom of page